Gesellschaftshaus Magdeburg

Het Gesellschaftshaus am Klosterbergegarten in Maagdenburg, dat uit meerdere bijgebouwen bestaat, werd in 2005 na een restauratie van meerdere jaren opnieuw voor het publiek geopend. Het klassieke gedeelte van het gebouw, dat in 1824 door Karl Friedrich Schinkel werd ontworpen en in 1829 werd voltooid, was reeds in 2003 grondig gerenoveerd. Daartoe werd de zeer beschadigde, roomwitte bakstenen gevel volledig aangevuld met nieuwe, gereproduceerde, op kleur afgestemde driekwarts bakstenen.