Postkantoor Wolgast

Rehabilitatie van historische gebouwen

De sanering van het oude postkantoor in Wolgast wordt meestal nog bemoeilijkt door het feit dat de steenbakkerij in kwestie geen toegang heeft tot de destijds in de regio gebruikte grondstoffen of kleivoorraden.