Sternberg stadsmuur

Behoud van de historische stadsmuur

Het kleurenspel van de te vervangen bakstenen kan vaak pas worden vastgesteld na een grondige reiniging van de nog bewaard gebleven gevel. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat het oppervlak van het historische bouwweefsel nooit volledig kan worden gereinigd tot aan de oorsprong, zodat het noodzakelijk is een zogenaamd “gemiddeld” kleurenspel te bepalen, dat overeenkomt met het verouderingsproces van de bestaande gevel.